Světlo orientu 2011 v Kopřivnici
proběhlo 30.dubna v Katolické Besedě. 

Všechny tanečnice i diváky hned na úvod přivítala paní místostarostka Dagmara Rysová slovy:
 

"Tanec je sport i umění. Sportu se podobá v tělocvičně či tanečním sále, kdy je třeba tanečnice motivovat, opravovat, opakovat choreografie stále dokola a jejich taneční výkon neustále zlepšovat a zpřesňovat. Ve chvíli, kdy je již tanec dobře naučený, a dívky si obléknou své pohádkově něžné kostýmy, tančí v hudbě a s hudbou, pak se ze sportu stává nádherný umělecký zážitek. Divák je vtažen do víru, je upoután výrazem a schopností tanečnic vnímat rytmus, melodii i náboj hudby, odchází obohacen o umělecký a kulturní zážitek.
My jsme se dnes sešli na soutěž Světlo orientu, a soutěž již napovídá, že se bude jednat o sportovní klání s vítězi i poraženými. A všem tanečnicím v tomto klání přejeme jisté nohy, malou co nejmenší trému, a především radost z tance.
A všem - divákům i tanečnicím, především přejeme, aby si domů odnesli krásné umělecké zážitky."

Do krajského kola  Světla Orientu 2011 se letos přihlásilo 20 souborů a 3 lektorky z celého Moravskoslezského kraje, tj celkem 177 tanečnic.
Klání ve všech zastoupených kategoriích začalo v 10.00.

Program soutěže 

O vítězích rozhodovala pětičlenná porota ve složení:
Markéta Dintrová - lektorka, choreografka, vedoucí Taneční školy ve Frýdku-Místku - vedoucí poroty
Dagmara Rysová - místostarostka Města Kopřivnice
Zdeněk Syrek - Taneční škola Syrkovi, Kopřivnice
Stanislava Dratvová- pedagog, choreografka podiových skladeb
Sylva Seidlová - pedagog volného času

Jejich rozhodování bylo opravdu složité. Ve všech kategoriích se objevovaly choreografie různých stylů - klasické orientální raqs sharki, beledi, egyptský pop, orientální fusion s křídly, tanec s  hedvábnými vějíři či se závoji, arabské flamenco s vějíři, bollywood a další.
Také úroveň kostýmu, preciznost a synchronizace provedení prvků, výraz a celkový dojem jednotlivých vystoupení udělal kvalitativní skok oproti předešlým ročníkům.

Když se porota odebrala do zákulisí, diváci se mohli kochat vystoupeními SOT Farridah, Aerobiku DDM Kopřivnice a také tanečnice a lektorky Markéty Dintrové.

Celým programem provázela vtipně a pohotově moderátorská dvojice Věrka Uhlířová a Adam Hanus.

Sál přeplněný diváky k prasknutí vytvořil skvělou atmosféru a podpořil malé i velké tanečnice bouřlivými reakcemi a aplausem. 

4. ročník Světla orientu v Kopřivnici se opravdu vydařil skvěle!

Fotogalerie
z  celé akce bude již brzy na stránkách! 

Výsledková listina  aneb kdo si odvezl medaili :-)


Naše skupiny Ženšen, Amirah I, Amirah III si odvezly cenná medailová místa.
Gratulujeme všem soutěžícím!

Napsali o nás

Dovolte nám poděkovat na tomto místě následujícím lidem a organizacím, bez kterých by akce neproběhla:

Všem tanečnicím za jejich snahu a píli a zaujetí tancem!

Všem lektorkám za jejich tvořivost a invenci při vytváření nových choreografií a za jejich odborné vedení, čas a trpělivost při celoroční práci s dětmi.

Všem rodičům tanečnic, za jejich podporu, pomoc a trpělivost.

Děkujeme  Domu dětí a mládeže  Kopřivnice, paní Sylvě Seidlové za skvělé organizační zázemí, které v letošním roce tak bravurně poskytla celé akci.
 
Studiu orientálního tance Farridah, všem jeho tanečnicím, které se opět pečlivě a profesionálně postaraly o hladký průběh celé soutěže, výzdobu, organizaci vystoupení, odměny, ozvučení a dokumentaci akce, a pomoc malým i velkým tanečnicím před jejich premiérou :-) Jmenovitě děkujeme Ivě Lichnovské, Ireně Čevelové, Katce Pustějovské, Heleně Horákové, Petře Tchořové, Ivě Heimerlové, Věrce Uhlířové, Lence Blažkové, Jiřině Střálkové, Michaele Gerlichové, Ivě Bolomové, a partnerům a manželům, kteří nám rovněž pomohli.
Vřelý dík patří SOT Farridah i za jejich osvěžující veselá nesoutěžní vystoupení.

Naše velké poděkování patří rovněž Městu Kopřivnice, za finanční podporu, a Katolické Besedě Kopřivnice, za poskytnutí prostor a pomoci při organizaci. 


MVDr. Hana Chocholatá
lektorka SOT Farridah  a spoluorganizátorka akce 

COPYRIGHT (C) 2010 Pavel Roubínek & TL, Powered by TL CMS - ALL RIGHTS RESERVED