Soutěž Světlo orientu 2016


Pozvánka Světlo orientu 2016

Tato akce byla podpořena dotací města Kopřivnice.


Loga města Kopřivnice

Do krajského kola Světla Orientu 2015 se letos přihlásilo 10 souborů z Moravskoslezského kraje, tj celkem 84 tanečnic. Soubory přijely z Ostravy, Opavy, Kopřivnice a Frýdku -Místku. Soutěž proběhla v sobotu 16.dubna od 10.00 do 12.00 v Kulturním domě v Kopřivnici. Ve všech kategoriích se objevovaly choreografie různých orientálních stylů – od klasického orientálního raqs sharki, egyptské saidi s hůlkami, bubínkové sóla, rytmické drum sólo s tamburínami, orientální fusion s hedvábnými vějíři a moderní fusion s VOI. I v letošním roce porota hodnotila mimo jiné náročnost prvků a kombinací, preciznost a synchronizace provedení prvků ve skupině, taneční výraz i celkový dojem z vystoupení. Diváci vytvořili skvělou atmosféru a podpořili malé i velké tanečnice bouřlivými reakcemi a aplausem.

Pravidla a propozice soutěže


Výsledky soutěže


Poděkování

Dovolte nám poděkovat na tomto místě následujícím lidem a organizacím, bez kterých by akce neproběhla:
- Domu dětí a mládeže Kopřivnice za skvělou organizaci soutěže,jmenovitě paní Sylvě Seidlové
- Tanenčí skupině Farridah, všem jeho tanečnicím, které se opět pečlivě a profesionálně postaraly o hladký průběh celé soutěže i o doprovodný program.
- Městu Kopřivnice, za finanční podporu celé soutěži.
- Kulturnímu domu Kopřivnice za poskytnutí krásného kulturního zázemí

V neposlední řadě děkujeme všem rodičům tanečnic, za jejich podporu, pomoc a trpělivost, a všem lektorkám tanečních skupin, za jejich píli, tvořivost a laskavé vedení tanečnic po celý rok.


MVDr. Hana Chocholatá